Per 1 juli 2012 is de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) van kracht. Met de onderstaande calculator kunt u gemakkelijk berekenen welke incassokosten er over een openstaande factuur berekend mogen worden. Door het invullen van de vervaldatum van de factuur en of uw debiteur een consument of bedrijf is, kunt u ook het rentebedrag over de openstaande factuur berekenen. Weet u niet zeker of uw laatste aanmaning voldoet aan de wettelijke vereisten? Download hier een door BAAK Juristen opgestelde voorbeeldbrief. 

Met deze handige tool berekent u direct de incassokosten
< Verplicht veld
Factuurbedrag* ,  EURO
Hier kunt u het factuurbedrag invullen. Staan er meerdere facturen open? Dan kunt u het totaalbedrag van deze facturen nemen.
De schuldeiser is BTW plichtig
Bent u als schuldeiser niet BTW-plichtig? Zet dan het vinkje uit. De incassokosten worden dan verhoogd met BTW.
Het merendeel van de zakelijke schuldeisers is BTW-plichtig. Woningbouwverenigingen, particulieren en bepaalde medische beroepen en sportclubs zijn voorbeelden van niet BTW-pichtigen.
Vervaldatum van de factuur
Hier kunt u de vervaldatum van de factuur invullen. Dit is de datum waarop de betalingstermijn van de factuur is verstreken.
De debiteur is een*
Hier kunt u selecteren of uw debiteur een consument of bedrijf is. Selecteert u ‘consument’ dan wordt de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) berekend. Selecteert u ‘Bedrijf’ dan wordt de wettelijke handelsrente (Artikel 6:119a BW) berekend. De optie die u selecteert heeft geen invloed op de incassokosten, deze worden berekent aan de hand van de WIK staffel.
* verplicht veld