Is een factuur voldoende om het bestaan van een vordering te bewijzen?

Veel ondernemers sluiten mondelinge overeenkomsten met hun klanten. De ondernemer levert vervolgens conform deze overeenkomst zijn of haar product/dienst en verstuurt een factuur. Maar wat als deze factuur niet wordt betaald en de klant de vordering betwist?

Het incasseren van onbetaalde facturen kan voor u als ondernemer een grote uitdaging zijn. Betaalt uw klant niet, dan bent u soms zelfs genoodzaakt om een jurist in te schakelen voor het starten van een procedure bij de rechtbank. In een procedure moet u het bestaan van uw vordering bewijzen. De vraag die in deze blog beantwoord wordt is of een factuur voldoende bewijs biedt van het bestaan van een vordering.

Factuur is geen bewijs van een vordering

Is uw vordering enkel onderbouwd met de verstuurde facturen? Dan kan dit voor problemen zorgen wanneer uw klant de vordering betwist. U zal dan andere manieren moeten vinden om uw vordering te bewijzen. Het opstellen en verzenden van een factuur is namelijk een eenzijdige handeling, waarmee het bestaan van een overeenkomst niet wordt bewezen.

Het komt voor dat incassoprocedures worden gestart waarbij de vordering uitsluitend is onderbouwd met de verstuurde facturen. Als productie (bijlage) bij de dagvaarding zit dan bijvoorbeeld geen overeenkomst of ander stuk waaruit blijkt dat het bedrag dat op de factuur staat ook echt verschuldigd is. Dat kan problemen opleveren. Als uw klant betwist dat de vordering bestaat, dan zal u op een andere manier het bewijs daarvan moeten leveren. In deze uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland uit 2015 speelde dat ook (zie overweging 5.9). Kunt u geen ander bewijs leveren, dan is de kans groot dat uw vordering door de rechter wordt afgewezen.

Hoe kunt u het bestaan van een vordering bewijzen?

Het beste middel om het bestaan van een vordering te bewijzen is door voorafgaand aan uw werkzaamheden of de levering van uw product(en) een overeenkomst met uw klant te sluiten. Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat een overeenkomst gesloten moet worden door middel van een ingewikkeld (papieren) contract, dat is onjuist.

Eén van de basisbeginselen van het verbintenissenrecht is, dat een overeenkomst in principe vormvrij gesloten mag worden. Vormvrij = ongeacht of de afspraak mondeling, schriftelijk, dan wel op een andere wijze tot stand is gekomen. In artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt immers bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding daarvan. U kunt derhalve ook een overeenkomst sluiten via e-mail, Whatsapp, SMS of Facebook Messenger. Dit is, net als een mondelinge overeenkomst, laagdrempelig. Daarnaast is het persoonlijker dan een papieren contract.

Vrijblijvend advies van een incasso jurist

Betaalt uw klant uw factuur niet? BAAK Juristen adviseert u vrijblijvend over uw mogelijkheden en de kans van slagen van een eventuele procedure. Neem vandaag nog contact op met onze incassospecialist.

Meer informatie over onze werkwijze vindt u hier.

Leave a Reply