Juridische zekerheid. Het inschakelen van juridische hulp kan duur uitpakken en het zelf regelen van de juridische zaken binnen uw bedrijf kan veel tijd in beslag nemen. Tijd die u liever besteedt aan ondernemen. Met het JuridischZeker abonnement van BAAK Juristen zijn uw juridische zaken goed geregeld voor een vaste lage prijs van € 55,00 (excl. 21% btw) per maand. Zodat u weer kunt doen waar u goed in bent: ondernemen. Ook kunt u daarmee uiteindelijk een hoop geld besparen. Wie vooraf advies inwint, voorkomt namelijk hoge (juridische) kosten. 

In de onderstaande brochure kunt u lezen wat het JuridischZeker abonnement inhoudt.

Binnen het JuridischZeker abonnement bent u verzekerd van:

Antwoord op uw Juridische vragen

Geen drempel meer voor het inwinnen van juridisch advies, want u kunt op een informele wijze uw vragen telefonisch of per e-mail voorleggen aan uw jurist. Op eenvoudige vragen en vragen die kort onderzoek vereisen, ontvangt u de volgende werkdag al antwoord. Dergelijke vragen vallen altijd binnen het JuridischZeker abonnement.

Stel, er dreigt een conflict met uw leverancier of werknemer. U kunt dan contact opnemen met BAAK Juristen om de casus te bespreken en juridisch advies in te winnen. BAAK Juristen kan u vaak al in een kort telefoongesprek van advies voorzien over uw rechten en plichten en de te nemen stappen. Mondt het geschil alsnog uit in een gerechtelijke procedure, dan komt u goed beslagen ten ijs door het vooraf ingewonnen advies.

Juridische quickscan van Nederlandse overeenkomsten

Het vooraf laten screenen van een overeenkomst door een jurist kan veel problemen en hoge kosten voorkomen. BAAK Juristen checkt uw overeenkomst op volledigheid en duidelijkheid. Met de quickscan komen juridische valkuilen aan de oppervlakte, zodat u precies weet welke delen aangepast moeten worden.

De quickscan en het daaropvolgende advies zorgen ervoor dat uw overeenkomst goed in elkaar steekt. Dit verkleint de kans op een juridisch geschil aanzienlijk. Ontstaat er toch een geschil? Dan bent u verzekerd van een sterke juridische positie.

20% korting op het opstellen van Nederlandse overeenkomsten

Het opstellen van een overeenkomst valt niet binnen het JuridischZeker abonnement. Met het JuridischZeker abonnement krijgt u wel 10% korting op het opstellen van een overeenkomst. Voor het opstellen van een overeenkomst kan meestal een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Juridische quickscan van uw algemene voorwaarden

Veel ondernemers onderschatten de juridische gevolgen van ontbrekende, onvolledige of verouderde algemene voorwaarden. Ook weet niet iedereen hoe en wanneer algemene voorwaarden van toepassing moeten worden. Dit kan grote gevolgen hebben wanneer uw klant niet betaalt en/of er een geschil ontstaat. BAAK Juristen adviseert u hierover, zodat u er zeker van bent dat u goede algemene voorwaarden hanteert, waar u op kunt terugvallen. Zo beschermt u uw bedrijf zo goed mogelijk.

20% korting op het opstellen van algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden valt niet binnen het JuridischZeker abonnement. Met het JuridischZeker abonnement krijgt u wel 10% korting op het opstellen van algemene voorwaarden. Voor het opstellen van algemene voorwaarden kan meestal een vaste prijsafspraak worden gemaakt.

Juridische quickscan van uw offerte, factuur, herinnering en aanmaning

Veel mensen onderschatten de juridische gevolgen van offertes. Nadat een offerte geaccepteerd is, is er feitelijk een overeenkomst ontstaan. Het is daarom van belang dat de inhoud van uw offerte en de verwijzing naar uw algemene voorwaarden juridisch goed in elkaar zitten.

De quickscan van de offerte en het daaropvolgende advies zorgt ervoor dat uw overeenkomst goed in elkaar steekt. Dit verkleint de kans op een juridisch geschil aanzienlijk. Ontstaat er toch een geschil? Dan bent u verzekerd van een sterke juridische positie.

Daarnaast krijgt elke ondernemer wel eens te maken met wanbetalers. Heeft u de afspraken op een goede wijze vastgelegd, zijn uw algemene voorwaarden van toepassing en up-to-date? Heeft u uw debiteurenbeheer na het advies van BAAK Juristen goed ingericht? Dan hebben moeilijke klanten geen ruimte om u aan het lijntje te houden. Uw klant zal dan ook sneller overgaan tot betaling van uw factuur.

10% korting op het geldende uurtarief

Wanneer u bij Baak Juristen een JuridischZeker abonnement heeft, krijgt u een korting op de werkzaamheden die buiten het JuridischZeker abonnement vallen. Deze werkzaamheden worden dan uitgevoerd met een korting van 10% korting op het geldende uurtarief. U bespaart daardoor ook op uw kosten wanneer u werkzaamheden die buiten het JuridischZeker abonnement vallen, door BAAK Juristen laat uitvoeren

Onbeperkte incasso-ondersteuning voor onbetwiste vorderingen, inclusief het opstellen van een dagvaarding


Buitengerechtelijke fase
Betaalt uw debiteur uw factuur niet, ook niet na één of twee herinneringen en een aanmaning? Dan kunt u het incasseren van uw factuur binnen het JuridischZeker abonnement uit handen geven aan BAAK Juristen. U betaalt daarvoor niets extra; onze (buitengerechtelijke incasso)kosten verhalen wij namelijk op uw debiteur.

BAAK Juristen zal uw klant binnen twee werkdagen, nadat u de factuur ter incasso uit handen heeft gegeven, een brief sturen met het verzoek om tot betaling over te gaan. Bij de eerste incassobrieven zal de toon van de brief met u worden afgestemd. U wordt vervolgens van het incassotraject op de hoogte gehouden.

De ervaring leert dat het merendeel van de onbetaalde facturen door BAAK Juristen wordt geïncasseerd, zonder dat het tot een rechtszaak komt. BAAK Juristen zet namelijk net dat extra stapje. Wij sturen niet klakkeloos brieven, maar bellen ook met uw klant en sturen uw klant zelfs een WhatsAppberichtje indien we geen contact met hem of haar krijgen.

Betalingsregeling treffen
Mocht uw debiteur een betalingsregeling willen treffen en gaat u daarmee akkoord, dan zal BAAK Juristen duidelijke afspraken met uw klant maken over de hoogte van de deelbetalingen en de termijnen waarop de deelbetalingen verricht moeten worden. Ook wordt de betalingsregeling nauwlettend voor u in de gaten gehouden en ontvangt u de termijnbedragen binnen drie werkdagen op uw rekening. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Wanneer er een regeling getroffen wordt, dan dienen de eerste deelbetalingen ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten.

Gerechtelijke fase
Wanneer uw debiteur niet in het buitengerechtelijke traject tot betaling van uw factuur overgaat en deze geen (serieus) verweer voert, dan kan BAAK Juristen een gerechtelijke procedure voor u opstarten. Het opstellen van de dagvaarding valt binnen het JuridischZeker abonnement. U hoeft alleen maar de kosten van derden te betalen. Het gaat dan om griffierecht (dit zijn de kosten van de rechtbank) en deurwaarderskosten (dit zijn de kosten om de dagvaarding aan de debiteur te laten uitbrengen). Wanneer er door de rechter vonnis is gewezen en de vordering wordt toegewezen, dan moet uw debiteur ook het door u betaalde griffierecht en de deurwaarderskosten betalen.

Executie van het vonnis
Binnen het JuridischZeker abonnement begeleidt BAAK Juristen ook het (executie)traject nadat er vonnis is gewezen. Allereerst zal BAAK Juristen wederom contact met uw debiteur opnemen en hem/haar verzoeken om tot betaling van het toegewezen bedrag over te gaan. Als u dat wilt, dan behoort het treffen van een betalingsregeling ook in deze fase nog tot de mogelijkheden. Mocht uw debiteur ook na dit laatste verzoek niet willen betalen, dan geven we de deurwaarder opdracht om tot executie van het vonnis over te gaan. Dit betekent dat een deurwaarder beslag gaat leggen op bijvoorbeeld de woning, het inkomen of de bankrekening van uw debiteur. Ook deze kosten komen voor rekening van uw debiteur.

Serieus verweer door debiteur
Mocht uw debiteur in het buitengerechtelijke of gerechtelijke traject plotseling toch serieus verweer voeren, dan zijn er wel extra kosten verbonden aan het opstellen van de dagvaarding of het reageren op dit verweer tijdens een gerechtelijke procedure. Deze kosten hangen af van het verweer. In voorkomende gevallen nemen we meteen contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

De werkzaamheden van BAAK Juristen beperken zich dus niet tot het versturen van een paar standaardbriefjes. De incasso-ondersteuning gaat veel verder. Nadat u het incasseren van uw factuur uit handen heeft gegeven aan BAAK Juristen, heeft u er dus geen omkijken meer naar. U bent daardoor minder tijd kwijt aan uw debiteurenbeheer.

Interesse?

Wilt u een JuridischZeker abonnement afsluiten of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Neem contact op

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Wilt u meer informatie over het JuridischZeker abonnement?

Neem dan contact op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

 

Afspraak maken