Gelukkig hoeft niet over elke overeenkomst intensief onderhandeld te worden. In de meeste gevallen wordt er een simpele offerte uitgebracht waar algemene voorwaarden op van toepassing worden verklaard en welke akkoord wordt bevonden. De kracht van algemene voorwaarden wordt echter door veel ondernemers onderschat. Het grootste deel van de overeenkomsten bestaan voor meer dan de helft uit de algemene voorwaarden. Bovendien werkt het namelijk twee kanten op: als ondernemer sluit u niet alleen overeenkomsten met uw klanten, maar bent u zelf ook klant als uw bepaalde producten of diensten inkoopt.

Zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing op een overeenkomst?

De beantwoording van deze vraag hangt van een aantal zaken af. Op basis van de wet en vaste jurisprudentie zijn er een tweetal vereisten op te sommen. Voldoet u aan deze vereisten, dan is het zeker dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  1. U dient de algemene voorwaarden reeds bij het doen van uw aanbieding (offerte) van toepassing te hebben verklaard. Het moet uw klant namelijk duidelijk zijn dat u algemene voorwaarden hanteert, voordat de overeenkomst gesloten wordt.
  2. U dient de algemene voorwaarden ter hand gesteld te hebben. Dit houdt in dat u de algemene voorwaarden aan uw offerte heeft bijgevoegd. Uw klant moet namelijk kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Er zijn de volgende uitzonderingen op deze twee vereisten:

  1. Is uw klant bijvoorbeeld een groot beursgenoteerd bedrijf en heeft u de algemene voorwaarden niet bijgevoegd, dan kunnen deze wel van toepassing zijn. Van een dergelijk groot en professioneel bedrijf mag worden verwacht dat deze ermee bekend is dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
  2. Wanneer twee bedrijven geruime tijd zaken doen, bestellingen altijd telefonisch worden gedaan en het eerste schriftelijke contact het ondertekenen van de afleverbon is waarop staat dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is dit ook rechtsgeldig.
  3. Wanneer twee bedrijven al langer met elkaar zaken doen en meerdere overeenkomsten met elkaar zijn aangegaan waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. Komt er later nog een overeenkomst tot stand waarbij de algemene voorwaarden niet zijn bijgevoegd, dan kunt u er vanuit gaat dat deze wel van toepassing zijn omdat men er vanuit gaat dat dit bedrijf reeds bekend is geworden met de inhoud van de algemene voorwaarden bij het aangaan van de eerdere overeenkomsten.

Kunnen de algemene voorwaarden van de tegenpartij ook van toepassing zijn?

Het kan voorkomen dat u en uw opdrachtgever beide eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren. In de literatuur wordt er dan gesproken over ‘Battle of the Forms’. Maar welke algemene voorwaarden zijn dan van toepassing? In Nederland wordt de ‘First Shot-rule’ gehanteerd, waarbij het er om gaat wie als eerste naar zijn algemene voorwaarden heeft verwezen.

Een voorbeeld van een situatie waarbij de algemene voorwaarden van uw opdrachtgever van toepassing zijn, is wanneer hij een offerteaanvraag doet en hierbij zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Brengt u naar aanleiding van deze aanvraag een offerte uit en verwijst u naar uw algemene voorwaarden, dan gelden de algemene voorwaarden van uw opdrachtgever. Dat u in uw algemene voorwaarden heeft staan dat de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw opdrachtgever van de hand gewezen wordt, doet hier niets aan af. U dient de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van uw opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand te wijzen in uw aanbieding.

Kunnen mijn algemene voorwaarden vernietigd worden?

De kans dat uw volledige algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden is klein. De kans is groter dat één of meer bepalingen uit uw algemene voorwaarden vernietigd kunnen worden. Om een beroep te kunnen doen op de vernietiging van één of meer bepalingen, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

  1. De algemene voorwaarden moeten van toepassing zijn op een overeenkomst tussen u en een consument of een bedrijf dat een met een consument vergelijkbare positie inneemt. Consumenten worden namelijk verregaand beschermd tegen onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst tussen u en een bedrijf die niet een, met een consument een vergelijkbare positie, inneemt dan zijn de onderdelen in principe niet vernietigbaar.
  2. De betreffende bepaling in de algemene voorwaarden moet onredelijk bezwarend zijn (te eenzijdig, in uw voordeel). De wetgever heeft deze norm al concreet ingevuld door een tweetal lijsten, namelijk de zwarte en grijze lijst. Op de zwarte lijst staan bepalingen die de wetgever als onredelijk bezwarend heeft gekenmerkt. Op de grijze lijst staan bepalingen waarvan de wetgever vermoedt dat deze onredelijk bezwarend zijn. Het is bij de grijze lijst aan degene die de algemene voorwaarden hanteert, om dit te weerleggen.

Het niet of onjuist gebruiken van algemene voorwaarden

De juridische gevolgen van het niet of onjuist gebruiken van algemene voorwaarden of het gebruiken van verouderde of onvolledige algemene voorwaarden kunnen erg groot zijn. Ondernemers weten vaak ook niet hoe en op welk moment algemene voorwaarden van toepassing verklaard moeten worden. Dit kan grote gevolgen hebben wanneer uw klant niet betaalt of wanneer er een geschil ontstaat. BAAK Juristen kan u hierover adviseren, zodat u er zeker van bent dat u goede algemene voorwaarden hanteert en deze ook daadwerkelijk van toepassing zijn bij de juiste overeenkomst.

Slim opgestelde algemene voorwaarden kunnen u niet alleen veel werk besparen, u kunt daarmee ook uw contractuele positie enorm versterken. Wij stellen algemene voorwaarden op, of we beoordelen ze voor onze cliënten. Er wordt vaak veel aandacht besteed aan de inhoud van algemene voorwaarden, maar niet aan het correcte gebruik ervan. Juist het onjuist gebruik van uw algemene voorwaarden kan er toe leiden dat deze niet van toepassing zijn. Ook al zijn ze inhoudelijk nog zo goed, ze zijn dan niet meer relevant. Dit is dan ook de reden dat wij bij het het opstellen van algemene voorwaarden ook aandacht besteden aan uw verkoop- of inkoopprocedures. U weet dan zeker dat u sterk staat.

Heeft u getekend voor ongunstige algemene voorwaarden waar u vanaf wilt, wilt u uw algemene voorwaarden laten screenen of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Heeft u een probleem met uw algemene voorwaarden? 

Wij geven u een helder advies over uw mogelijkheden!

 

Juridisch advies aanvragen