Wanneer zich een probleem voordoet met uw huurder, zal er eerst gekeken moeten worden naar de huurovereenkomst, waarin de afspraken tussen een huurder en een verhuurder zijn vastgelegd. Het is gebruikelijk dat algemene bepalingen (voorwaarden) onderdeel uitmaken van deze huurovereenkomst. Gaat het probleem over iets dat u en uw huurder niet hebben vastgelegd, dan valt u terug op de wet. 

Handelt uw huurder in strijd met de huurovereenkomst?

Wanneer de huurder in strijd handelt met de huurovereenkomst, dan kunt u als verhuurder hier juridische stappen tegen ondernemen. Probeer het echter altijd eerst in onderling overleg op te lossen. Bent u niet zeker over uw positie, dan kunt u altijd een jurist van BAAK Juristen raadplegen en die op de achtergrond laten meedenken. Met goed advies vooraf en een gesprek met de huurder kunt u vaak al veel bereiken. Als u en uw huurder niet samen tot een oplossing kunnen komen over het betreffende geschil, dan kunt u er voor kiezen om verdere stappen te ondernemen door BAAK Juristen in te schakelen.

Veelvoorkomende problemen

De volgende veelvoorkomende problemen kunnen tot vervelende situaties leiden:

 • Uw huurder voldoet niet aan de opzeggingsvereisten;
 • Uw huurder heeft schade veroorzaakt aan het gehuurde;
 • Er is geen proces-verbaal van oplevering opgemaakt bij het aangaan van de huurovereenkomst en er ontstaat een geschil over de oplevering;
 • Uw huurder gaat niet akkoord met de huurprijsverhoging;
 • Uw huurder veroorzaakt overlast;
 • Uw huurder wil huurprijsverlaging;
 • Uw huurder gebruikt het gehuurde niet conform de bestemming;
 • Uw huurder heeft veranderingen aangebracht en wil het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst niet naar de originele staat terugbrengen;
 • Uw huurder schort de betaling van de huurpenningen op;
 • Uw huurder herstelt kleine gebreken niet zelf;
 • Uw huurder geeft u niet de gelegenheid om onderhoud te plegen;
 • Uw verhuurder negeert het verbod op onderverhuur.

Huurachterstand

Het meest voorkomende probleem is dat een huurder een huurachterstand heeft; de huurder heeft één of meerdere maanden de huur van het gehuurde nog niet betaald. Als de huurder stelselmatig de huur niet of te laat betaalt, dan kunt u als verhuurder de huurder uit het gehuurde laten zetten. Dit kan in de meeste gevallen al bij een huurachterstand van twee maanden of meer. Hiervoor kunt u samen met een jurist van BAAK Juristen een kort geding starten. In dit kort geding kunt u naast ontruiming, betaling van de achterstallige huur vorderen.

Loopt u tegen een probleem aan met uw huurder en twijfelt u over uw juridische positie? Raadpleeg dan vrijblijvend een jurist van BAAK Juristen.

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Heeft u een probleem met uw huurder?

Wij geven u een helder advies over uw mogelijkheden!

 

Juridisch advies aanvragen