In de perfecte wereld komen leveranciers hun afspraken netjes na. Helaas komt het in deze imperfecte wereld voor dat leveranciers niet altijd leveren wat is afgesproken. De geleverde producten vertonen bijvoorbeeld gebreken of een dienstverlenend bedrijf maakt fouten. In zulke gevallen is er sprake van een wanprestatie van jouw leverancier.

Wat te doen bij wanprestatie?

Allereerst moet je de leverancier schriftelijk (dit mag ook per mail) in gebreke stellen. Dit betekent dat je hem of haar een vriendelijke brief stuurt waarin je uitgebreid uitlegt welke afspraak hij of zij niet nakomt (welke wanprestatie hij of zij pleegt). In deze brief geef je de leverancier een bepaalde termijn waarin hij of zij de mogelijkheid heeft om het probleem op te lossen. Een termijn van 14 dagen wordt doorgaans als een redelijke termijn gezien. Deze termijn kan in gevallen waar spoed geboden is ook aanzienlijk korter zijn. Een redelijke termijn hangt volledig af van de aard van de prestatie, oftewel: wat de leverancier jou verschuldigd is. Wij adviseren je om bij het verzenden van een e-mail een verzend- en leesbevestiging in te stellen. Dit geldt als bewijs dat de e-mail daadwerkelijk verzonden en ontvangen is.

Komt de leverancier ook na de ingebrekestelling zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet na? Dan zijn er onder andere de volgende mogelijkheden om de druk wat op te voeren:

1. Gebruik maken van jouw opschortingsrecht
Wanneer de leverancier de overeenkomst niet deugdelijk nakomt, mag je als opdrachtgever/klant gebruik maken van jouw opschortingsrecht. Dit betekent dat je de leverancier per brief of mail aangeeft niet over te zullen gaan tot betaling totdat de leverancier zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. Let wel, het bedrag dat je opschort moet wel in verhouding staan met de wanprestatie van de leverancier.

2. Beroep doen op verrekening van schuld met vordering tot schadevergoeding
Wanneer je meent dat de leverancier een wanprestatie heeft gepleegd en dat (deugdelijke) nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is of dat de leverancier in verzuim is, dan kan je een beroep doen op verrekening van jouw schuld met een vordering tot schadevergoeding. De kans bestaat namelijk dat je schade hebt geleden doordat de leverancier zijn of haar verplichtingen niet of niet deugdelijk nakomt en dus een wanprestatie pleegt. Wanneer dit ook aan de leverancier is toe te rekenen, kan je de geleden schade verrekenen met de schuld die je nog bij de leverancier heeft.

3. Beroep doen op ontbinding
Wanneer je van mening bent dat de leverancier een wanprestatie hebt gepleegd, dan kan je de overeenkomst ontbinden. Let wel, hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, win daarom vooraf juridisch advies in. Je kunt de overeenkomst die je met de leverancier heeft gesloten buitengerechtelijk of in een gerechtelijke procedure (laten) ontbinden. Je kunt in dit laatste geval de rechter ook vragen om schadevergoeding toe te wijzen. Indien je de overeenkomst nog niet buitengerechtelijk hebt ontbonden dan kan je de rechter ook verzoeken om jouw leverancier alsnog te veroordelen om de overeenkomst na te komen.

Wat je niet moet doen

  • Schakel niet zomaar een andere leverancier in zonder dat je jouw eigen leverancier de kans hebt gegeven om zijn of haar fout te herstellen. Doe je dit wel, dan kan het zomaar gebeuren dat je twee facturen moet betalen.
  • Niet betalen zonder aan te geven waarom je niet betaalt. Betaal je de factuur van de leverancier niet en stel je deze niet in kennis van zijn of haar tekortkomingen, dan is de kans groot dat je jouw rechten verspeelt. Je bent namelijk verplicht om binnen een redelijke termijn te klagen. Hierbij moet je ook goed onderbouwd stellen wat er mis is. Wat de termijn is waarbinnen je moet klagen en wat de vereisten zijn, hangt af per casus.

Heb je hier een vraag over, of ben je benieuwd naar andere mogelijkheden om een geschil met jouw leverancier op te lossen? Neem dan gerust contact op met BAAK Juristen.

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Komt jouw leverancier de overeenkomst niet na?

Wij kunnen je adviseren over jouw mogelijkheden!

 

Vrijblijvend advies aanvragen