In de perfecte wereld komen leveranciers hun afspraken netjes na. Helaas komt het in deze imperfecte wereld voor dat leveranciers niet altijd leveren wat is afgesproken. De geleverde producten vertonen bijvoorbeeld gebreken of een dienstverlenend bedrijf maakt fouten. In zulke gevallen is er sprake van een wanprestatie van uw leverancier.

Wat te doen bij wanprestatie?

Allereerst moet u de leverancier schriftelijk (dit mag ook per mail) in gebreke stellen. Dit betekent dat u hem of haar een vriendelijke brief stuurt waarin u uitgebreid uitlegt welke afspraak hij of zij niet nakomt (welke wanprestatie hij of zij pleegt). In deze brief geeft u de leverancier een bepaalde termijn waarin hij of zij de mogelijkheid heeft om het probleem op te lossen. Een termijn van 14 dagen wordt doorgaans als een redelijke termijn gezien. Deze termijn kan in gevallen waar spoed geboden is ook aanzienlijk korter zijn. Een redelijke termijn hangt volledig af van de aard van de prestatie, oftewel: wat de leverancier u verschuldigd is. Wij adviseren u om bij het verzenden van een e-mail een verzend- en leesbevestiging in te stellen. Dit geldt als bewijs dat de e-mail daadwerkelijk verzonden en ontvangen is.

Komt de leverancier ook na de ingebrekestelling zijn verplichtingen, die voortvloeien uit de overeenkomst, niet na? Dan zijn er onder andere de volgende mogelijkheden om de druk wat op te voeren:

1. Gebruik maken van uw opschortingsrecht
Wanneer de leverancier de overeenkomst niet deugdelijk nakomt, mag u als opdrachtgever/klant gebruik maken van uw opschortingsrecht (artikel 6:52 BW en artikel 6:262 BW). Dit betekent dat u de leverancier per brief of mail aangeeft niet over te zullen gaan tot betaling totdat de leverancier zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. Let wel, het bedrag dat u opschort moet wel in verhouding staan met de wanprestatie van de leverancier.

2. Beroep doen op verrekening van schuld met vordering tot schadevergoeding
Wanneer u meent dat de leverancier een wanprestatie heeft gepleegd en dat (deugdelijke) nakoming door de leverancier blijvend onmogelijk is of dat de leverancier in verzuim is, dan kunt u een beroep doen op verrekening van uw schuld met een vordering tot schadevergoeding (art. 6:127 BW). De kans bestaat namelijk dat u schade heeft geleden doordat de leverancier zijn of haar verplichtingen niet of niet deugdelijk nakomt en dus een wanprestatie pleegt. Wanneer dit ook aan de leverancier is toe te rekenen, kunt u de geleden schade verrekenen met de schuld die u nog bij de leverancier heeft.

3. Beroep doen op ontbinding
Wanneer u van mening bent dat de leverancier een wanprestatie heeft gepleegd, dan kunt u de overeenkomst ontbinden (art. 6:265 BW). Let wel, hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, win daarom vooraf juridisch advies in. U kunt de overeenkomst die u met de leverancier heeft gesloten buitengerechtelijk of in een gerechtelijke procedure (laten) ontbinden. U kunt in dit laatste geval de rechter ook vragen om schadevergoeding toe te wijzen. Indien u de overeenkomst nog niet buitengerechtelijk heeft ontbonden dan kunt u de rechter ook verzoeken om uw leverancier alsnog te veroordelen om de overeenkomst na te komen.

Wat u niet moet doen

  • Schakel niet zomaar een andere leverancier in zonder dat u uw eigen leverancier de kans heeft gegeven om zijn of haar fout te herstellen. Doet u dit wel, dan kan het zomaar gebeuren dat u twee facturen moet betalen.
  • Niet betalen zonder aan te geven waarom u niet betaalt. Betaalt u de factuur van de leverancier niet en stelt u deze niet in kennis van zijn of haar tekortkomingen, dan is de kans groot dat u uw rechten verspeelt. U bent namelijk verplicht om binnen een redelijke termijn te klagen. Hierbij moet u ook goed onderbouwd stellen wat er mis is. Wat de termijn is waarbinnen je moet klagen en wat de vereisten zijn, hangt af per casus.

Heeft u hier een vraag over, of bent u benieuwd naar andere mogelijkheden om een geschil met uw leverancier op te lossen? Neem dan gerust contact op met BAAK Juristen.

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Komt uw leverancier de overeenkomst niet na?

Wij kunnen u adviseren over uw mogelijkheden!

 

Vrijblijvend advies aanvragen