Veel ondernemers kunnen niet zonder een rijbewijs. Een misstap kan echter al invordering van het rijbewijs tot gevolg hebben. Denk hierbij aan te hard hebben gereden of teveel alcohol hebben gedronken. 

Redenen voor invordering rijbewijs

Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties:

  • U heeft een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille.
  • U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).
  • U rijdt 50 kilometer per uur harder dan de toegestane snelheid. (Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer sneller dan de toegestane snelheid.)

Na invordering van uw rijbewijs mag u geen motorvoertuig meer besturen, ongeacht of u deze nodig heeft voor uw werk. Onder voertuig wordt ook een scooter, brommer of trekker verstaan.

Beslissing invordering rijbewijs

Bij invordering stuurt de politie uw rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt.

De officier van justitie kan uw rijbewijs voor langere tijd inhouden. De inhouding van uw rijbewijs is een maatregel die geldt, totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen.

De ervaring leert echter dat tien dagen wachten op de beslissing van de officier van justitie tijdverlies betekent en doorgaans volkomen zinloos is. Een Jurist van BAAK Juristen kan meteen voor u aan de slag gaan en boekt in het merendeel van de gevallen al binnen een paar weken resultaat. 

Klaagschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie? BAAK Juristen kan u helpen om uw rijbewijs terug te krijgen. Een jurist van BAAK Juristen zal dan een klaagschrift met een verzoek tot teruggave van het rijbewijs indienen bij de desbetreffende rechtbank.

Tijdens een spoedzitting bij de rechtbank van het arrondissement waar de overtreding is begaan, zal de rechter, mede aan de hand van het klaagschrift, bekijken of u uw rijbewijs direct terug kan krijgen. Ook de officier van justitie is bij de zitting aanwezig. In het merendeel van de gevallen wordt er direct uitspraak gedaan door de rechter.

De rechter moet oordelen of uw persoonlijke belang om het rijbewijs terug te krijgen groter is dan het belang van de algemene verkeersveiligheid. De rechter weegt een eventuele recidive zwaar mee. Daar is sprake van als uw rijbewijs vaker is ingevorderd of wanneer er een registratie is gemaakt op uw uittreksel justitiële documentatie (strafblad) voor een soortgelijke overtreding.

Bent u in grote mate afhankelijk van uw rijbewijs (bijvoorbeeld in verband met uw werk) en zijn er geen haalbare alternatieven, zoals het reizen met het openbaar vervoer, dan zien wij dat klaagschriftprocedures vaak succesvol zijn. Zelfs als er sprake is van recidive bestaat de kans dat u uw rijbewijs terugkrijgt. 

Vaak blijkt dat justitie overgaat tot een maandenlange invordering, terwijl na indiening van een klaagschrift de rechtbank hier een streep door haalt en het rijbewijs direct terug geeft. Handel dus snel wanneer uw rijbewijs is ingevorderd en neem contact op met BAAK Juristen!

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Is uw rijbewijs ingevorderd?

Neem dan snel contact op met BAAK Juristen!

 

Contactgegevens