Onbewust sluit u zelf meerdere overeenkomsten op een dag. Of u nu als ondernemer of particulier optreedt, iedereen koopt goederen en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een treinkaartje, een drankje op een terras of boodschappen in de supermarkt.

Verbintenissen

Het aangaan van verbintenissen uit overeenkomsten is iets alledaags en heel gewoon.  Het verbintenissenrecht is dan ook een breed rechtsgebied, een rechtsgebied waar zowel ondernemer als particulier dagelijks mee te maken heeft. Uit deze overeenkomsten die men elke dag aangaat, vloeien rechtstreeks rechten en verplichtingen voort voor beide partijen. Een overeenkomst is eigenlijk niets anders dan een afspraak tussen twee partijen, waarbij ieder aangeeft zich aan zijn of haar verplichtingen te zullen houden. Het maakt niet uit of deze overeenkomst mondeling of schriftelijk aangegaan wordt.

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen (rechts)personen. Het kan hierbij gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis.

Overeenkomsten

De meeste verbintenissen die u als ondernemer aangaat zijn overeenkomsten. Veelvoorkomende overeenkomsten zijn de koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst. Komt een partij de verplichtingen die op grond van een contract op hem rusten niet na, dan pleegt deze partij een wanprestatie.  U kunt dan nakoming van deze overeenkomst vorderen. Heeft dit niet het gewenste resultaat, dan kunt u de wederpartij in gebreke stellen. Komt uw wederpartij dan nog zijn verplichtingen niet na, dan treedt het verzuim in. De gevolgen van het intreden van het verzuim kunnen vergaand zijn. Denk hierbij aan de volgende situaties:

 • U kunt schadevergoeding vorderen en de wettelijke (handels)rente begint te lopen;
 • U kunt uw verplichtingen uit dezelfde overeenkomst opschorten;
 • U kunt de overeenkomst ontbinden;
 • De geldlening wordt in het geheel opeisbaar;
 • Het recht van hypotheek kan worden ingeroepen.

Heeft u een probleem met een overeenkomst? Op de pagina ‘Ik heb een probleem met een overeenkomst’ geven wij u een aantal tips.

Onrechtmatige daad

Naast verbintenissen die ontstaan uit een overeenkomst, kunnen verbintenissen ook rechtstreeks ontstaan uit de wet. De belangrijkste hiervan is de zogeheten onrechtmatige daad. Onder de onrechtmatige daad valt een veelheid aan schadegevallen. Te denken valt aan productaansprakelijkheid, de vernieling van goederen, letselschade bij verkeersongevallen, onrechtmatige publicatie en ga zo maar door. In de meeste gevallen bent u dan wettelijk verplicht om de schade die de andere partij lijdt, te vergoeden. Er ontstaat dan namelijk een verbintenis om de schade te herstellen of te vergoeden.

Jurist verbintenissenrecht

Naast de onrechtmatige daad zijn er een tal van situaties waarin een verbintenis ontstaat zonder dat er een overeenkomst wordt gesloten. Indien zich een dergelijk geval voordoet, is het raadzaam om niet te lang af te wachten en tijdig juridisch advies in te winnen over de mogelijke vervolgstappen en een eventuele procedure bij de rechtbank.

BAAK Juristen is gespecialiseerd in verbintenissenrecht. Wij treden veelvuldig op als adviseur, maar procederen ook voor onze cliënten wanneer dat nodig is. Dankzij onze kennis en expertise op het gebied van verbintenissenrecht kunt u erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in goede handen zijn.

Overeenkomsten

De meeste geschillen hebben een overeenkomst als hoofdonderwerp. Met regelmaat stellen wij overeenkomsten op, screenen wij deze voor onze cliënten en voeren we procedures over overeenkomsten.

Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor al uw vragen. U kunt ook ons contactformulier invullen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van overeenkomsten waarbij wij u kunnen adviseren of bijstaan:

 • Distributieovereenkomst
 • Aannemingsovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Overeenkomsten van opdracht
 • Agentuurovereenkomst
 • Bemiddelingsovereenkomst
 • Bruikleenovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst
 • Freelance-overeenkomst
 • Geheimhoudingsverklaring
 • Huurkoopovereenkomst
 • Huurovereenkomst
 • Inhuurovereenkomst
 • Licentieovereenkomst
 • Onderhoudsovereenkomst
 • Raamovereenkomst
 • Resellerovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Intentieovereenkomst

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Wilt u uw overeenkomsten laten screenen?

Binnen het JuridischZeker abonnement is dit gratis!

JuridischZeker abonnement bekijken