Veel ondernemers sluiten mondelinge overeenkomsten met hun klanten. De ondernemer levert vervolgens conform deze overeenkomst zijn of haar product/dienst en verstuurt een factuur. Maar wat als deze factuur niet is betaald en de klant de vordering heeft betwist? Is een factuur  voldoende voor het bewijzen van de vordering?

Het incasseren van onbetaalde facturen kan voor jou als ondernemer een grote uitdaging zijn. Betaalt jouw klant niet? Dan ben je soms genoodzaakt om een jurist in te schakelen voor het starten van een procedure bij de rechtbank. In een procedure moet je het bestaan van jouw vordering bewijzen. De vraag hier is of een factuur voldoende bewijs biedt voor het bestaan van een vordering.

Factuur is geen bewijs van een vordering

Is jouw vordering enkel onderbouwd met de verstuurde facturen? Dan kan dit voor problemen zorgen wanneer jouw klant de vordering betwist. Je zal dan andere manieren moeten vinden om jouw vordering te bewijzen. Het opstellen en verzenden van een factuur is een eenzijdige handeling. Daarmee kan je het bestaan van een overeenkomst niet bewijzen.

Er zijn incassoprocedures gestart waarbij de vordering uitsluitend is onderbouwd met de verstuurde facturen.  Bij de dagvaarding zit dan geen productie (bijlage) als bewijs voor het bestaan van een overeenkomst. Daarnaast blijkt ook niet uit een ander stuk dat het bedrag dat op de factuur staat ook echt verschuldigd is. Dat kan problemen opleveren. Als jouw klant betwist dat de vordering bestaat, dan zal je op een andere manier het bewijs daarvan moeten leveren. In deze uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland uit 2015 speelde dat ook (zie overweging 5.9). Kan je geen ander bewijs leveren? Dan is de kans groot dat jouw vordering door de rechter afwijst.

Hoe kan je het bestaan van een vordering bewijzen?

Een factuur is dus niet voldoende voor het bewijzen van een vordering. Wat is dan het beste middel om het bestaan van een vordering te bewijzen? Dat is door voorafgaand aan jouw werkzaamheden of de levering van jouw product(en) een overeenkomst met jouw klant te sluiten. Veel ondernemers zijn in de veronderstelling dat je een overeenkomst moet sluiten door middel van een ingewikkeld (papieren) contract. Dat is onjuist.

Een overeenkomst mag je in principe vormvrij sluiten. Dat is één van de basisbeginselen van het verbintenissenrecht. Vormvrij = ongeacht of de afspraak mondeling, schriftelijk, dan wel op een andere wijze tot stand is gekomen. Artikel 6:217 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt door aanbod en aanvaarding daarvan. Je kan daarom ook een overeenkomst sluiten via e-mail, WhatsApp, SMS of Facebook Messenger. Dit is, net als een mondelinge overeenkomst, laagdrempelig. Daarnaast is het persoonlijker dan een papieren contract.

Vrijblijvend advies van een incasso jurist

Betaalt jouw klant jouw factuur niet? BAAK Juristen adviseert je vrijblijvend over jouw mogelijkheden en de kans van slagen van een eventuele procedure. Neem vandaag nog contact op met onze incassospecialist.

Meer informatie over onze werkwijze vindt je hier.