Als ondernemer sluit u vrijwel elke dag, bewust of onbewust, een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het akkoord gaan met een offerte van een leverancier, het bestellen van producten, het verkopen van uw eigen producten, het leasen van een bedrijfsauto en ga zo maar door.

Uit elke overeenkomst die u aangaat, kunnen problemen ontstaan. Het is raadzaam om te proberen dergelijke problemen eerst in onderling overleg op te lossen. Concessies doen hoort daar soms ook bij. In deze voorfase is het goed om te bepalen wat uw juridische positie is. Hiervoor kunt u advies inwinnen bij BAAK Juristen. Na advies ingewonnen te hebben, weet u hoe sterk u staat en of u een steviger standpunt in kan nemen of misschien wel wat meer water bij de wijn moet doen.

Wat kan ik doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?

Komt uw contractpartij de overeenkomst die u met hem heeft gesloten niet (volledig) na, dan zijn er een paar stappen die u moet nemen:

  1. U moet de tegenpartij in een e-mail of aangetekende brief uitgebreid aangeven welke verplichting(en) uit de overeenkomst niet nagekomen worden (en dat hij een zogenaamde wanprestatie heeft gepleegd). Vervolgens geeft u uw tegenpartij een redelijke termijn, doorgaans veertien dagen, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Wij adviseren u om bij het verzenden van een e-mail een verzend- en leesbevestiging in te stellen. Dit geldt als bewijs dat de e-mail daadwerkelijk verzonden en ontvangen is.
  2. Komt uw tegenpartij ook na deze ingebrekestelling zijn verplichtingen niet na, dan is hij in verzuim. U zou uw tegenpartij dan nog eenmaal de gelegenheid kunnen geven om zijn verzuim te zuiveren.
  3. Een extra drukmiddel is opschorting. U kunt namelijk uw eigen verplichtingen opschorten indien uw tegenpartij zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt. De tekortkoming moet wel opschorting kunnen rechtvaardigen. Het is daarom van belang dat de opschorting in verhouding staat tot de tekortkoming.
  4. Wenst u geen nakoming meer of is nakoming niet meer mogelijk, dan kunt u de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden en vervangende schadevergoeding eisen. Ontbinding bij een tekortkoming van de tegenpartij is bijna altijd mogelijk. Van belang is echter wel dat de tekortkoming niet te gering is. Het is van belang om te weten dat, indien u de overeenkomst ontbindt, de prestaties die al verricht zijn, moeten worden teruggedraaid.

Is uw tegenpartij nergens toe bereid, dan hoeft het nog niet tot een gerechtelijke procedure te komen. U kunt dan een jurist van BAAK Juristen in de arm nemen, die voor u zal proberen om er alsnog uit te komen. De ervaring leert dat een brief van BAAK Juristen meer gewicht in de schaal legt, waardoor de tegenpartij sneller geneigd is om een regeling te treffen.

Komt ook BAAK Juristen niet tot een regeling met uw tegenpartij, dan kan BAAK Juristen voor u een gerechtelijke procedure starten. Afhankelijk van de overeenkomst, kunt u in een gerechtelijke procedure onder andere het volgende vorderen:

  • nakoming van de overeenkomst
  • betaling van de factuurbedragen
  • ontbinding van de overeenkomst
  • schadevergoeding

Wilt u meer weten over wat uw mogelijkheden zijn wanneer u een probleem hebt met een overeenkomst? Neem dan gerust contact op met BAAK Juristen.

"Een geschil is vervelend maar soms niet te vermijden. Benjamin is eerlijk, kundig en transparant. Je gelooft en vertrouwd hem. Ik kon heel goed leven met de uitkomst in mijn zaak want ik wist dat Benjamin het maximale gedaan had."

Rob Oostman, vennoot bij Oostman & Tesselaar V.O.F.

"Een zakelijk geschil werd op een sportieve en constructieve wijze aangepakt waarbij gezegd moet worden; een man een man een woord een woord. Ondanks tegenslagen in zowel praktische zin als in de juridische strijd werd het traject volledig conform afspraak en budget tot het eind toe door Benjamin begeleid en afgerond."

Arnoud J. Jonker, directeur Policon Europe B.V.

"De facturen waar ik al maanden achteraan zat werden door BAAK Juristen binnen 2 weken geïncasseerd! Verder ervaar ik BAAK Juristen als kundig, betrouwbaar en betaalbaar. "

Henk Aalders, eigenaar Aalders Witgoedservice

"BAAK Juristen handelt snel en accuraat. Ik word goed op de hoogte gehouden van de stand van zaken en krijg goed advies over de mogelijkheden. Kortom; zeer tevreden!"

Rene Nieuwenhuis, eigenaar van Nextstep design

"Het persoonlijke contact is erg fijn. Ook de snelle en correcte afhandeling van diverse zaken zoals opstellen overeenkomsten en incasso ondersteuning bij openstaande facturen is erg prettig."

Aldert Rijpma, directeur Rijpma Automaterialen B.V.

Ik ben zeer tevreden over Benjamin zijn daadkracht en vlotte service!

Robert Kuipers, eigenaar Vulpunt Leeuwarden

Heeft u een probleem met een overeenkomst?

Laat ons een juridische quickscan doen en u weet waar u aan toe bent!

 

Juridische quickscan aanvragen