Je leverancier verhoogt de prijzen, terwijl je de offerte al getekend hebt en de bestelling al gedaan is. De factuur valt daardoor veel hoger uit dan verwacht. In de bouwwereld blijkt dit vaker regel dan uitzondering. Maar moet je zo’n prijsverhoging accepteren?

De Nederlandse huizenmarkt is onrustig. Niet alleen vanwege de hoge huizenprijzen, maar ook vanwege het grote tekort aan (bouw)materialen en grondstoffen in de bouwsector. Staal, isolatiemateriaal en hout zijn daardoor schaars geworden. Dit leidt ertoe dat materiaalprijzen duurder worden. Het resultaat: de leverancier berekent de prijsstijging door aan jou.

Ook leidt materiaalschaarste tot langere levertijden: hoe langer het duurt voor je de (bouw)materialen binnen hebt, hoe groter de kans op een tussentijdse prijsstijging. Even een voorbeeld: van je leverancier ontvang je een offerte in maart. In april teken je de overeenkomst. Eind mei ontvang je de bouwmaterialen, die inmiddels duurder zijn geworden. Sterker nog, in twee maanden tijd zijn de prijzen van de bouwmaterialen verdubbeld. Na ondertekening van de offerte heeft je leverancier de prijsverhoging aan je doorberekend. Dat lijkt misschien onwettig, maar het is in sommige gevallen wel degelijk toegestaan. Hieronder leggen we je uit in welke gevallen de leverancier wel in z’n recht staat en wanneer niet.

Leverancier verhoogt prijzen na offerte

Bij het uitbrengen van een offerte mag je leverancier natuurlijk zelf bepalen welke prijzen er worden gehanteerd. Zo kan er in een offerte een voorbehoud worden gemaakt of met dagprijzen worden gewerkt. Maar hoe zit dat met prijsverhogingen ná ondertekening van de offerte? Dat hangt af van de vraag of je een vaste offerte getekend hebt of een vrijblijvende. We leggen je graag de verschillen uit:

 • In een offerte met geldigheidstermijn (de ‘vaste’ offerte) wordt de geldigheidsduur van het aanbod vermeld. Er staat dan iets in als: ‘Dit aanbod is geldig tot 30 dagen na dagtekening.’ Zo lang is de offerte dus geldig, wat inhoudt dat je leverancier de offerte niet mag intrekken. Ook mogen de voorwaarden (zoals de prijs) in die 30 dagen niet gewijzigd worden. Zorg daarom dat je producten binnen deze termijn worden geleverd óf vraag je leverancier een nieuwe vaste offerte uit te brengen.
 • Een vrijblijvende offerte heeft geen geldigheidsduur en bevat zogenaamde ‘richtprijzen’. De leverancier kan deze offerte op ieder moment intrekken. Ook is je leverancier vrij om de inhoud en voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Daardoor kun je voor vervelende verrassingen komen te staan, zoals onverwacht hoge facturen. We raden je daarom aan een geldigheidstermijn op te (laten) nemen in de offerte.

Algemene voorwaarden in de offerte

Of tussentijdse prijsverhogingen juridisch zijn toegestaan, hangt ook af van de algemene voorwaarden in de offerte. Hierin kan zijn opgenomen dat prijswijzigingen toegestaan zijn. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door voor je de offerte tekent, want na ondertekening heb je in feite een overeenkomst gesloten.

Zijn prijswijzigingen volgens de algemene voorwaarden in jouw offerte toegestaan? Controleer dan of deze algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing verklaard zijn en ter hand gesteld. Is dat niet het geval, dan mag de prijs tussentijds dus niet verhoogd worden. 

Prijsverhoging tijdig aankondigen en communiceren

Voor sommige sectoren, zoals de bouwwereld, gelden strengere wettelijke regels rond prijsstijgingen tijdens overeenkomsten. Zij moeten een aankondiging van hun nieuwe prijzen op tijd communiceren naar de klant. Als consument sta je in dat geval juridisch gezien een stuk sterker. Het gaat om deze 3 situaties:

1. Stijgende bouwkosten bij aannemers
Bij het doorberekenen van een stijging van de bouwkosten moet de aannemer de klant op tijd waarschuwen. Zelfs als er een vaste prijs is afgesproken. Of de aannemer daadwerkelijk een prijsstijging mag doorberekenen, hangt af van de wet. Juridisch gezien is een tussentijdse prijsstijging namelijk alleen toegestaan als:

  • de kostenverhogende omstandigheden niet te voorzien waren;
  • het gaat om een aanzienlijke verhoging (bijv. boven de 5%);
  • de aannemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte heeft gesteld van de noodzaak van de prijsverhoging.

2. Prijsverhoging zakelijke dienstverlening vs. consument
Consumenten zijn wettelijk gezien beter beschermd dan ondernemers. De zogenaamde ‘zwarte lijst’ in de wet bepaalt namelijk dat prijzen pas na drie maanden verhoogd mogen worden, wanneer een consument een overeenkomst heeft getekend. Overigens is dit alleen toegestaan als de consument het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

Is er sprake van een overeenkomst tussen twee zakelijke partijen (b2b), dan is een eenzijdige prijsverhoging vaak toegestaan. Je leverancier moet deze mogelijke prijsverhoging dan wel vermelden in de algemene voorwaarden of in de offerte. Let op: ondernemers die eenzelfde soort positie innemen als consumenten worden soms ook extra beschermd. Dit kan dus ook voor jou gelden. Onze jurist kan je hier alles over vertellen.

3. Doorberekenen btw-verhoging
Er bestaan ook wettelijk toegestane prijsverhogingen die de leverancier altijd mag doorberekenen aan de klant. Een bekend voorbeeld hiervan is de btw-verhoging. Daar kun je dus geen bezwaar tegen maken.

Duidelijke afspraken maken: zo doe je dat

Of je nu leverancier bent of klant: zorg ervoor dat je duidelijke afspraken maakt over mogelijke prijsstijgingen. We geven je hieronder praktische tips, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan:

 1. Spreek duidelijk af in welke gevallen prijsstijgingen mogen worden doorberekend. Neem dit op in de offerte, het contract en algemene voorwaarden. Zo kan je bijvoorbeeld vastleggen dat je een voorbehoud maakt of met dagprijzen gaat werken.
 2. Verhoogt je leverancier de prijzen, ga dan eens na of jij zakelijk klant bent of consument. Consumenten zijn juridisch namelijk beter beschermd, dankzij deze wettelijke regels.
 3. Blijf redelijk en communiceer eerlijk over mogelijke prijsverhogingen. Leveranciers doen er bijvoorbeeld verstandig aan een prijsverhogingsplafond op te nemen in de offerte of algemene voorwaarden. Op deze manier kun je een maximum vaststellen voor het prijsverhogingspercentage. Bij een langlopend contract kun je vermelden dat de prijzen maximaal één keer per jaar verhoogd mogen worden.
 4. Wil je als leverancier je prijzen wijzigen? Neem dan de marktprijsontwikkeling als uitgangspunt. Hiervoor kun je de prijsindex van het CBS gebruiken.
 5. Vergeet de relatie met de klant niet. Communiceer duidelijk en onderbouw de voorgenomen prijsverhoging goed.

Mijn leverancier verhoogt de prijzen. Wat nu?

Heeft jouw leverancier de prijzen verhoogd nadat je besteld hebt? Zoals je hierboven hebt kunnen lezen, hoef je dat niet altijd te accepteren. Check onderstaande punten, zodat je weet of je bezwaar kunt aantekenen of niet.

 1. Ga na wat de offerte, algemene voorwaarden en/of het contract vermeldt over eventuele prijsstijgingen. Check vervolgens of de prijsverhoging voldoende onderbouwd is. Twijfel je, schakel dan een jurist in.
 2. Controleer of je een vrijblijvende offerte hebt getekend of een vaste offerte met geldigheidstermijn. In het tweede geval heb je meer rechten.
 3. Is er over prijsafspraken niets opgenomen in de algemene voorwaarden? Ga dan na of je consument bent of zakelijk klant, zodat je weet of de prijsafspraken drie maanden vast moeten staan of niet.
 4. Bepaal of je nog vertrouwen hebt in je leverancier en onderzoek de mogelijkheden om de overeenkomst te ontbinden. Hulp nodig? De juristen van BAAK helpen je graag verder.

JuridischZeker abonnement

Controle van jouw offerte en algemene voorwaarden valt binnen het JuridischZeker abonnement van 50 euro per maand (excl. btw). Zo sta je het hele jaar door juridisch sterk. Meer weten? De brochure vind je hier.

Het maken van een vaste prijsafspraak voor het controleren van jouw offerte en algemene voorwaarden is ook mogelijk. Bel (050-2510100), mail (info@baakjuristen.nl) of vul het contactformulier in om een offerte op te vragen.