Algemene voorwaarden zijn het verlengstuk van jouw offerte. De algemene voorwaarden worden namelijk onderdeel van de overeenkomst die ontstaat nadat jouw klant akkoord gaat met de offerte. Je moet de algemene voorwaarden echter wel op de juiste manier van toepassing verklaren (toepasselijkheid) en ter hand stellen (terhandstelling). Hoe dat moet leggen we in deze blog stap voor stap uit.

1. Verklaar je algemene voorwaarden van toepassing

Om jouw algemene voorwaarden op correcte wijze van toepassing te verklaren kun je de volgende tekst gebruiken:

‘’Op deze offerte zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden van [bedrijfsnaam] van toepassing. Door akkoord te gaan met deze offerte verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, bekend te zijn met de inhoud en akkoord te gaan met de toepasselijkheid hiervan.’’

Deze tekst moet goed leesbaar in de offerte staan. Dus niet in kleine letters onderaan de laatste pagina van jouw offerte. Het maakt hierbij niet uit of je de offerte op papier of per e-mail uitbrengt.

2. Stuur jouw algemene voorwaarden mee

Alleen het van toepassing verklaren van jouw algemene voorwaarden is niet voldoende. Je moet deze ook meesturen met jouw offerte. Ook wel ter hand stellen genoemd. Jouw klant moet namelijk vóór het sluiten van de overeenkomst kennis kunnen nemen van jouw algemene voorwaarden.

Stuur je de offerte per post of overhandig je deze persoonlijk aan jouw klant? Voeg dan een kopie van de algemene voorwaarden bij.

Stuur je de offerte per e-mail? Voeg de algemene voorwaarden dan bij in een apart PDF document.

Bij elektronische terbeschikkingstelling (zoals per e-mail) van jouw algemene voorwaarden mag je ook gebruikt maken van een hyperlink. Het is dan wel vereist dat jouw klant de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan en uitprinten.

3. Laat jouw klant schriftelijk akkoord gaan

Tot slot adviseren wij je om jouw klant schriftelijk (of per e-mail) akkoord te laten gaan met jouw offerte. Heeft jouw klant de offerte (met daarin de voornoemde tekst) bijvoorbeeld ondertekend? Dan verklaart jouw klant ook de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan. Hiermee kun je bewijzen dat jij de algemene voorwaarden van toepassing verklaard hebt en dat deze ter hand gesteld zijn. Daarmee voorkom je discussies over de toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden. Dus sta je veel sterker als er een geschil ontstaat.

Dus, hoe zorg je ervoor dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn?

  1. Verklaar jouw algemene voorwaarden van toepassing;
  2. Stuur de algemene voorwaarden mee, en
  3. Laat jouw klant schriftelijk of per e-mail akkoord gaan met jouw offerte

Verklaar je jouw algemene voorwaarden niet op de juiste manier van toepassing of stel je deze niet ter hand, dan zijn ze niet van toepassing zo bepaalt de wet. De bepalingen in de algemene voorwaarden over bijvoorbeeld betaling, aansprakelijkheid, (oplever)termijnen, risico-overgang, etc. zijn dan geen onderdeel van de overeenkomst. Dit kan vervelende gevolgen hebben als er een geschil ontstaat.

Controle door jurist

Wil je zeker weten dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn? Laat jouw offerte dan controleren door een jurist van BAAK Juristen. Je kunt dan ook meteen laten controleren of jouw algemene voorwaarden nog up-to-date zijn.

Controle van jouw offerte en algemene voorwaarden valt binnen het JuridischZeker abonnement van € 50,00 exclusief BTW per maand. Meer informatie vind je hier.

Het maken van een vaste prijsafspraak voor het controleren van jouw offerte en algemene voorwaarden is ook mogelijk. Bel (050-2510100), mail (info@baakjuristen.nl) of vul het contactformulier in om een offerte op te vragen.