Nadat je producten hebt geleverd aan je klant, hoor je plots dat het bedrijf failliet is. De factuur is nog niet betaald. Naar dat geld kun je dus wel fluiten.

Als ondernemer voorkom je zulke nare situaties door een eigendomsvoorbehoud in je koopovereenkomst op te nemen: een clausule die jou het recht geeft de geleverde producten weer terug te vorderen. Met het einde van de coronacrisis in zicht, is dit geen overbodige luxe. Experts verwachten na de crisis namelijk nog een grote faillissementsgolf, waarin 1 op de 16 mkb-bedrijven failliet zal gaan. Daar kun je maar beter op voorbereid zijn.

Wat is een eigendomsvoorbehoud?

Bij een eigendomsvoorbehoud lever je producten onder opschortende voorwaarde van betaling. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent simpelweg dat je eigenaar blijft van de geleverde producten tót het moment dat je afnemer heeft betaald. Als je klant weigert te betalen, dan kun je de geleverde producten gewoon terughalen. Ook als het bedrijf failliet is. 

Failliet bedrijf: vorder je producten terug via de curator

Wanneer het bedrijf van je klant failliet is gegaan, wordt de eigenaar onder curatele gesteld. De eigenaar kan dan zelf geen zakelijke beslissingen meer  nemen zonder toestemming van zijn curator. De rechter stelt vervolgens een curator aan die het vermogen van het bedrijf beheert. Laat deze curator zo snel mogelijk weten dat jullie koopovereenkomst een eigendomsvoorbehoud bevat. Met een beetje geluk krijg jij jouw levering dan terug. Je staat in ieder geval veel sterker dan andere debiteuren die ook geld willen zien van het bedrijf. Wil je ook sterk staan? Neem contact op met onze juridisch adviseur.

Is het eigendomsvoorbehoud in mijn koopovereenkomst rechtsgeldig?

Als je producten hebt geleverd aan een failliet bedrijf en de betaling uitblijft, kun je jouw eigendomsvoorbehoud overleggen bij de curator. Een curator zal jouw verzoek tot terugvordering eerst juridisch toetsen door te controleren of het eigendomsvoorbehoud op een rechtsgeldige manier is overeengekomen. Wil je weten hoe je het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig maakt? Check deze vijf tips:

1. Vóór je een koopovereenkomst afsluit…

Voorkom discussie met jouw klant en laat duidelijk weten dat je een eigendomsvoorbehoud wilt afspreken. Doe dit vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst.

2. Zorg voor een schriftelijk overeengekomen eigendomsvoorbehoud

Net als bij alle belangrijke afspraken moet je een eigendomsvoorbehoud schriftelijk overeenkomen. Dit kan bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, contracten, offertes en opdrachtbevestigingen. Vermeld een eigendomsvoorbehoud niet op een factuur! Dan is het al te laat.

3. Algemene voorwaarden: wel zo handig

Gebruik je algemene voorwaarden? Neem hierin de bepaling op over jouw eigendomsvoorbehoud. Zorg er wel voor dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en onderdeel uitmaken van je overeenkomst.

4. Contract met eigendomsvoorbehoud

Gebruik je geen algemene voorwaarden, maar heb je wel een contract opgesteld voor de levering van jouw goederen? Dan kun je hier het eigendomsvoorbehoud in opnemen.

5. Zet jouw logo op je bedrijfsproducten

Markeer de producten die je gaat leveren met een bedrijfslogo of serienummer. Hiermee toon je aan dat de spullen van jou zijn en voorkom je vragen over de rechtmatige eigenaar.

Wanneer werkt een eigendomsvoorbehoud niet? De uitzonderingen.

In sommige situaties kun je een eigendomsvoorbehoud niet inroepen. Het eigendomsvoorbehoud vervalt bijvoorbeeld wanneer:

  • het niet zeker is dat de producten echt van jou zijn;
  • wanneer de goederen niet te onderscheiden zijn van andere producten;
  • jouw producten bewerkt (veranderd) zijn en/of verwerkt in een andere product;
  • jouw producten door de klant of de curator zijn doorverkocht.

Wat als je geen producten levert, maar diensten verleent?

Bouw jij websites, maak jij foto’s of andere soort content? Dan kan je afspreken dat jouw klant de content pas mag publiceren nadat er is betaald. Als je als dienstverlener adviezen wilt geven of hebt gegeven dan kan je afspreken dat de factuur vooraf betaald moet worden.

Controle door een jurist

Twijfel je hoe je een eigendomsvoorbehoud moet toepassen? Of wil je hulp bij het terugvorderen van jouw producten? Neem gerust contact op met BAAK Juristen. We checken dan ook meteen welke mogelijkheden er nog meer zijn om jouw factuur betaald te krijgen.

Hulp bij het opstellen van een beding van eigendomsvoorbehoud en het incasseren van onbetaalde facturen is ook onderdeel van het JuridischZeker abonnement (€ 50,- per maand, excl. btw). Zo sta je het hele jaar door juridisch sterk. Meer weten? De brochure vind je hier.